حذف صفر‌های سمت چپ عدد در SQL - هوش تجاری (Business Intelligence)